Camerata de Caracas’ta Kültürlerarası Köprülerin Açılışı

Kültürlerarası Köprüler Vakfı sosyal çalışma yoluyla Venezuela ve diğer uluslar arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmek için doğdu. "Kültürlerarası Köprüler" vakfı sosyal çalışmalar aracılığıyla ülkemizi diğer coğrafyalardaki kültürlerle ilişkilendirmek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, en muhtaç ve en savunmasız toplulukların gelişimi için fırsatlar yaratmayı ve bu toplulukların geniş ölçekte ilerlemesi için alan sağlamayı amaçlamaktadır. Kültürlerarası Köprüler, adından da