Fundación registrada en Venezuela|info@trveinterculturel.com
Venezuela – Türkiye Kültürlerarası Köprüler Vakfı2023-08-17T15:17:07-04:00

Kültürlerarası Köprüler

Kâr amacı gütmeyen vakıf

Haberler ve Bilgiler

Venezuela ve Türkiye’den müzik, gelenekler, mimari, müzeler, sanat merkezleri ve çok daha fazlası.

Kültürlerarası Köprüler Vakfı, Venezuelalı müzisyenlerin yeteneklerini geliştiriyor

Ağustos 17th, 2023|TRVE|

Kültürlerarası Köprüler Vakfı, her insanın büyüme ve temel gelişim için tam potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatına sahip olabileceği

Kültürlerarası Köprüler Vakfı, Venezuelalı müzisyenlerin yeteneklerini geliştiriyor için yorumlar kapalı

Gastronomi Haftası: Venezuela ve Türkiye Arasında Kültürel Değişim

Ağustos 17th, 2023|TRVE|

Kültürlerarası Köprüler Vakfı, uluslararası şef Mehmet Uzunöz'ün Türkiye gastronomi haftası çerçevesinde Venezuela ziyaretini sağladı ve Mehmet Uzunöz

Gastronomi Haftası: Venezuela ve Türkiye Arasında Kültürel Değişim için yorumlar kapalı

Uluslar arasında köprüler kurmak 🌍

TÜRKİYE ile VENEZUELA arasında

KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜLER

Misyonumuz

Özellikle sosyal, ekonomik, eğitsel ve/veya kültürel açıdan savunmasız insanların hayatlarının tüm dönemlerinde gelişmeleri için fırsatlar bulmalarını sağlayan girişimleri teşvik etmektir.

Vizyonumuz

Insanların yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara her zaman fırsat yaratmayı, çoğulculuğu ve sinerjiyi teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetlerimizle yarattığımız etkiden ötürü bir referans noktası haline gelmektir.

Değerlerimiz

İhtiyaç sahipleriyle dayanışma duygusu içinde hareket ediyoruz. İnsanların yaşam kalitelerini artırmak ve çok yönlü gelişmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman dürüstlük, şeffaflık, sorumluluk, dayanışma ve sinerji temelinde tüm ortaklarımız arasında işbirliği ruhunu teşvik ediyoruz.

ÜÇ ADIMDA FELSEFEMİZ

1. İşbirlikleri

Ekibimizle ve diğer kişilerle, kurumlarla işbirliği içinde çalışarak, sinerjimizi güçlendirmeye ve çalışmalarımızın performansını artırmaya çalışıyoruz. Her zaman şeffaflık ilkesiyle, aynı amaçlar uğrunda dayanışmak için diğerleriyle birleşiyoruz.

Ortak vizyon · Ortak planlama · Koordinasyon

2. Uygulama

Yerel düzeyde ilişki, sosyo-ekonomik eylemler, kapsayıcılık ve çokkültürlülükten hareket ediyoruz. Her birimiz, küresel toplumların ihtiyaçlarına yanıt veren bir anlayışa sahibiz ve bizler sürdürülebilir eylemleri hayata geçirmek için ortaklarımızla birlikte harekete geçiyoruz.

Strateji · Takım çalışması · Verimlilik

3. Takip

Birçok insan ve örgüt ile çabalarımızın birleştirilmesi sayesinde, hedeflenen amaçların sürekli olarak takibini yapabiliyoruz ve bunların zaman içinde gerçekten etkili olduğunu garanti ediyoruz.

Sürdürülebilirlik · Dayanıklılık · Etki

Biz de INSTAGRAM’dayız: Bizi takip edin!

‘Fırsatların doğuşuna inanıyoruz’

KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜLER Vakfı

www.trveinterculturel.com

EYLEM EKSENLERİMİZ

Eksenler, insanların yaşamlarının farklı aşamalarında karşılaştıkları farklı sorunlara dikkat etmemize olanak tanır. Bu eksenler sayesinde somut değişiklikler sağlayan bir dönüşüm motoru olabiliriz. Her eylem ekseni içinde, faydalanıcılarımız için fırsat yaratmayı sağlayacak hedeflerle çalışıyoruz.


Kültürel eksen

Dünyayı birbirine bağlamanın bir yolu olarak kültür.

Bu eksenin çerçevesinde, kültürel, sanatsal, müzikal, felsefi, gastronomik, edebi ve diğer faaliyetler planlanmaktadır.
Kültürlerarası Köprüler’in kültürel vizyonu, kültürlerin hegemonik algısını kırmayı ve yerel kimliği, unsurlarını ve aktörlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


Sosyal ve insani kalkınma ekseni

Bu eksen altında bir kişinin gelişmesine izin vermeyen tüm durumlarla ilgileniyoruz.

Stratejik iş birliği girişimlerini bir araya getirerek, Kültürlerarası Köprüler sosyal ve insani ekseninden toplumun zorluklarına destek sağlayan faaliyetler yaratmayı planlıyor. Sosyal dahil etmeyi teşvik ederek ve eşitsizliği azaltarak, daha adil bir perspektiften ekonomik ve sosyal kalkınma için daha elverişli koşullar yaratma hedefini takip ediyoruz.


Kapsamlı eğitim ekseni

Kültürlerarası Köprüler’in eğitim vizyonu, sosyalizasyon, öğrenme ve bir arada yaşama süreçlerinde kapsayıcı dinamiklerin geliştirilmesine dayanmaktadır.

Faydalanıcılarımız için İnsan Hakları, Toplulukların Sürdürülebilir Kalkınması, Spor, Katılım, Kültürel Çeşitlilik gibi konuları ele alan eğitim faaliyetleri geliştiriyoruz. Eğitimde, formal ve informal eğitim ortamlarında, öğretmen eğitimini ve eğitimi güncellemek için çalışıyoruz. İşbirlikleri sayesinde, faydalanıcıların profesyonel gelişimine etki eden burslar aracılığıyla eğitimsel büyüme fırsatları sunabiliyoruz.


Sürdürülebilirlik ekseni

Nesillerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Kültürlerarası Köprüler Vakfı, bu eksenle toplumsal refahın ve bu refaha dahil olan tüm faktörlerin dengeli büyümesini sağlayarak, belirli toplumsal grupların bütünlüğünü ve istikrarını güçlendirmeye yardımcı olacak işbirliği faaliyetleri yoluyla eylemler gerçekleştirerek garanti altına almaktadır. Bu eksenle bağlantılı olarak, insanlara fayda sağlayacak stratejiler geliştirebiliriz: bağış toplama, konserler, etkinlikler, üyelikler ve diğerleri.

DETAYLAR: İngilizce bilgilendirici broşürümüzü BURADAN indirin

Title

Go to Top