Kültürlerarası Köprüler Vakfı, uluslararası şef Mehmet Uzunöz’ün Türkiye gastronomi haftası çerçevesinde Venezuela ziyaretini sağladı ve Mehmet Uzunöz burada Türk kültür ve mirasının temsil edildiği yemekleri farklı etkinliklerle sergiledi.

Uzunöz’ün faaliyetler topluluklardaki toplantılardan, Instituto Superior Mariano Moreno gibi aşçılık okullarına ve Eurobuilding Hotel ve Menta y Romero restoranındaki sosyal etkinliklere kadar uzanıyordu.

Amaç, Türkiye’de yaşanan ve yemeğin kültürel geleneklerin değerli bir biçimde temsil edilmesi gerektiği ve bir ülkenin mutfağının bir toplumun bilgisine açılan kapısı olduğu vizyonundan hareketle dayanışma mesajı yüklü bir toplumsal vizyon altında geliştirilen muhteşem gastronomik ve kültürel bir gösteriyi tanıtmak ve paylaşmaktı.

Farklı iş gruplarının, büyükelçiliklerin, diplomatik birliklerin, ülkenin yönetim organlarının temsilcilerinin, diğer sosyal kuruluşların, 20’den fazla müttefikin, 30’dan fazla gönüllünün ve Instituto Superior’dan aşçılık öğrencilerinin katıldığı her etkinlik, Türkiye Büyükelçiliği ve diplomatik birlikleri tarafından desteklendi. Etkinliklerde Mariano Moreno gastronomi okulu da hazır bulundu.

Kültürlerarası Köprüler Vakfı ‘nın kurucusu olan iş adamı Galip İlter, hem Türkiye’de hem de Venezuela’da büyük bir toplumsal etki yaratacak bu toplantılar için tüm dost ve işbirlikçilere şükranlarını iletti, bu girişimle bu vakfın programlarının ve sosyal yardım etkinliklerin gelişimine katkıda bulunma fırsatı yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Vakıf, her zaman küresel düşünen ancak yerel düzeyde de zaman içinde olumlu etkiler yaratan yerel proje ve faaliyetleri de teşvik etmektedir.

Türkiye Büyükelçiliği, Eurobuilding Hotel, Menta y Romero Restaurant, ISMM Gastronomi Okulu, Huellas de Bondad Vakfı ve OrbeEx Vakfı’na özel teşekkürlerimizi sunarız.